Dag van de Chemische Veiligheid

Donderdag 20 juni 2019

Programma

donderdag 21 juni 2018

09:30

 • Ontvangst met koffie & thee

10:15

 • Opening door de dagvoorzitter

  De dagvoorzitter opent de dag op de beursvloer. U wordt bijgepraat over het verloop van de dag waarna het podium wordt vrijgemaakt voor de eerste lezing.

  Rob Koops

10:30

 • De Brexit, welke gevolgen heeft dat voor ons?

  Als een bedrijf chemische producten alleen in het Verenigd Koninkrijk op de markt brengt, dan heeft dat bedrijf vanaf de datum van terugtrekking niet meer te maken met de chemische regelgeving van de EU. De regelgeving van het Verenigd Koninkrijk is dan van toepassing. Een bedrijf dat onderdeel is van de bevoorradingsketen binnen de 27 EU-lidstaten die 'overblijven' na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, krijgt te maken met fundamentele veranderingen. Welke veranderingen en wat zijn de gevolgen? 

  mr. Fred Kaijser | Onafhankelijk consultant, Customs Knowledge

   

11:00

 • Ochtendpauze

11:30

 • Sessieronde 1
  • Sessie 1.1 - Vervoer - Omgang met nieuwe brandstoffen
  • Sessie 1.2 - Opslag - Aeging van installaties
  • Sessie 1.3 - Gebruik - Natuurgeweld: hoe beschermen we de chemische installaties tegen overstromingen en aardbevingen?

  Bekijk alle sessies >>

12:30

 • Lunch

13:30

 • Sessieronde 2
  • Sessie 2.1 - Vervoer - Meerjarenplan 2018- 2022 ILT
  • Sessie 2.2 - Opslag - PGS 29 en 31 nieuwe stijl: de consequenties
  • Sessie 2.3 - Gebruik - Vordering intern incidentonderzoek door Justitie

  Bekijk alle sessies >>

14:30

 • De Super Brainstorm

  De Superbrainstorm brengt mensen met elkaar in gesprek. Dat leidt tot kruisbestuiving, een sfeer van verbondenheid en verrassende oplossingen!

  Als onderwerp hebben we gekozen voor omgevingsveiligheid en de omgevingswet. Hoe kan het bedrijfsleven zich voor bereiden op de nieuwe omgevingswet? Wat hebben uw collega’s al gedaan, welke visie hebben zijn? In een Super Brainstorm nemen we samen dit complexe onderwerp onder de loep.

  Rob Koops

15:00

 • Middagpauze

15:30

 • Sessieronde 3
  • Sessie 3.1 - Vervoer - Gewijzigde Europese regelgeving voor vervoer gevaarlijke stoffen ADR/RID/ADN 2019
  • Sessie 3.2 - Opslag -  PGS 15 in de omgevingswet
  • Sessie 3.3 - Gebruik -  REACH/CLP: actualiteiten en voorbereiding op deadline

  Bekijk alle sessies >>

16:30

 • Afsluitende borrel