Dag van de Chemische Veiligheid

Donderdag 20 juni 2019

Sessies


Sessieronde 1

Sessie 1.1 - Vervoer: Omgang met nieuwe brandstoffen
In het wegvervoer zijn benzine, diesel en LPG de drie meest bekende klassieke brandstoffen. Echter de afgelopen jaren zien we steeds meer alternatieven de weg op komen. Wat zijn de omgangsregels voor deze nieuwe brandstoffen?

Martin Meijer | Beleidsmedewerker Gevaarlijke Stoffen /Chemisch Adviseur, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Sessie 1.2 - Opslag: Aeging van Installaties
Vanaf 2017 gaan de BRZO+ inspecteurs, door het gebruiken van een nieuw inspectie-instrument, het thema Ageing inspecteren. Dit instrument is ontwikkeld om ageing te inspecteren bij de reguliere inspecties op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid. Wat houdt deze inspectie in en wat kunnen voor u de gevolgen zijn?

ing. E.C.J. Geus | Adviseur Externe Veiligheid, RIVM- Centrum Veiligheid - IPB  21, Afdeling Advisering Beleid & Inspectie
 

 

Sessie 1.3 -  Gebruik: Natuurgeweld - 

Voorbereiden van chemische bedrijven tegen natuurgeweld en domino-effecten

Mede door klimaatverandering, zijn in Nederland extreme weersomstandigheden en natuurrampen, zoals overstromingen en aardbevingen, niet meer uit te sluiten. Dergelijk natuurgeweld kan leiden tot ongevalscenario's met chemische installaties en verstoring van productieprocessen. Zeker als er sprake is van domino-effecten waartegen getroffen beschermingsmaatregelen niet meer bestand zijn. In noodplannen kunnen chemische bedrijven hiermee rekeninghouden. Maar niet alle scenario's zijn van tevoren te voorzien. Hoe kan een chemisch bedrijf zich dan toch op dergelijke onbekende situaties voorbereiden?

In deze presentatie geeft Alex Hoogteijling vanuit bedrijfscontinuïteit en crisismanagement perspectief, zijn visie hierop.

drs. Alex Hoogteijling RE CISA MBCI | BCM Specialist | Directeur/oprichter, Hoogteijling Management Consultancy (HMC)


Sessieronde 2

Sessie 2.1 - Vervoer: Meerjarenplan 2018- 2022 ILT
Wim praat u bij over toezicht op transport gevaarlijke stoffen (alle modaliteiten) en toezicht binnen Brzo-inrichtingen.  Waar loopt men tegen aan in de praktijk ? Wat gaat er goed? Wat gaat er (nog) niet goed? Wat zijn de aandachtspunten? Zijn er veranderingen in regelgeving (bv Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen)? En hoe daarmee om te gaan? Waar moeten bedrijven op letten?

Wim van de Coevering | Seniorinspecteur , ILT/domein Rail en Wegvervoer, afdeling Handhaving Gevaarlijke Stoffen | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 

Sessie 2.2 - Opslag: PGS 29 en 31 nieuw stijl: de consequeties
Beide richtlijnen zijn/worden aangepast. Wat houden deze aanpassingen in en welke gevolgen gaat dat hebben voor uw bedrijf? De experts en betrokken nemen u mee door de wijzigingen.

 

Sessie 2.3 - Gebruik: Vordering intern incidentonderzoek door Justitie
Als er een incident plaatsvindt bij een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt, wordt er veelal een intern onderzoek gestart. Dat wordt gedaan om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De medewerkers werken doorgaans mee aan zo’n onderzoek, ze willen immers een veilige werkvloer. Maar wat te doen als het Openbaar Ministerie het onderzoeksrapport vordert?

Elisa heeft vrijwel dagelijks contacten met overheidsdiensten zoals de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (voormalige Arbeidsinspectie), o.a. na arbeidsongevallen. Deze instantie heeft onlangs publiekelijk aangekondigd arbeidsongevallen harder te zullen gaan aanpakken en het strafrecht vaker te zullen gaan inzetten. Elisa zal met behulp van praktijkvoorbeelden uiteenzetten wat dit voor consequenties voor uw bedrijf en de betrokken personen kan hebben.

Het betreft een interactieve presentatie waarbij ruimschoots gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Elisa Benhaim | Advocaat/partner, De Haas Advocaten

 


Sessieronde 3

Sessie 3.1 - Vervoer: Gewijzigde Europese regelgeving voor vervoer gevaarlijke stoffen ADR/RID/ADN 2019
De Europese regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen wordt iedere twee jaar aangepast. Dat is per 1 januari 2017 gebeurd dus per 1 januari 2019 kunnen we weer aanpassingen verwachten. Wat zullen deze aanpassingen gaan worden en welke gevolgen gaat dit hebben. Tijdens deze sessie hoort u over de laatste ontwikkelingen.

Jaco Rietveld | HSE - Safety Expert at Combi Terminal Twente B.V. |QHSE| BRZO|Safety adviser ADN, ADR, RID

 

Sessie 3.2 - Opslag: PGS 15 
De veiligheidsregio’s gebruiken nu PGS-15 als richtlijn bij de advisering over het aspect brandveiligheid in de omgevingsvergunning en bij de voorbereiding van de brand- en rampenbestrijding. In de nieuwe omgevingswet gaan we uit van minder regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Hoe gaan we dan om de PSG 15? Blijven de richtlijn handhaven of gaan we maatwerk krijgen? Wat zullen de gevolgen zijn van het maatwerk?

Jac Bost | TOP-Consultants West BV

Sessie 3.3 - Gebruik: REACH/CLP: actualiteiten en voorbereiding op deadlines
Tijdens deze sessie praat Erwin u bij over de volgende zaken

  • De laatste REACH registratie deadline is net voorbij, wat als uw stof niet is geregistreerd? De mogelijkheden voor gebruikers op een rij
  • Wat te doen als u een eSDS ontvangt? Ken uw verplichtingen rondom geïdentificeerd gebruik & blootstellingsscenario's en de relatie met Arbo
  • Wat als voorraden, interne blends, procesvaten of leidingen geen of nog oude labels hebben? De CLP en Arboverplichtingen rondom werkpleketikettering op een rij

Erwin Theelen | Tenviro